School at Sea - TU Delft Data Server

Colleges

Zaterdag 19 November 2011

Zaterdag 19 November is bij het TU Delft Science Center een drietal colleges gegeven over het onderzoek dat de School at Sea leerlingen a/b van de Regina Maris uitvoeren. De colleges zijn opgenomen met behulp van collegerama en zijn vanaf deze server ( http://gnss1.tudelft.nl/pub/schoolatsea/) te downloaden. De collegerama bestanden zijn verpakt in zip files:

Na download, de zip file uitpakken en het bestand "Player.html" mbv de webbrowser starten. Om de collegerama bestanden te kunnen afspelen is een webbrowser met de Silverlight plugin nodig.

Bij de presentatie van Bert Vermeersen horen een aantal filmpjes. Deze zijn via de volgende link movies_school_at_sea_2 te vinden.

De Powerpoint Presentaties zijn eveneens (als pdf) beschikbaar:

Woensdag 1 February 2012

Woensdag 1 Februari 2012 is een drietal colleges verzorgd door de Faculteit Techniek, Bestuur en Management met als centraal thema klimaatverandering en beleid. De colleges zijn opgenomen met behulp van collegerama

Na download, de zip file uitpakken en het bestand "Player.html" mbv de webbrowser starten. Om de collegerama bestanden te kunnen afspelen is een webbrowser met de Silverlight plugin nodig.

voor de twee laatste colleges zijn ook de Powerpoint en pdf files beschikbaar:

Vrijdag 9 Maart 2012

Vrijdag 9 Maart 2012 zijn de eerste resultaten van de School at Sea metingen gepresenteerd. De colleges zijn opgenomen met behulp van collegerama;

Na download, de zip file uitpakken en het bestand "Player.html" mbv de webbrowser starten. Om de collegerama bestanden te kunnen afspelen is een webbrowser met de Silverlight plugin nodig. Pdf files van de presentaties zijn ook apart beschikbaar:

Metingen

Aan boord van de Regina Maris is een meteo station, een zeer nauwkeurige Global Positioning System (GPS) ontvanger, en een motion sensor geinstalleerd. Verder doen de leerlingen handmatig metingen van de zeewatertemperatuur, aerosolen en wolken.

De volgende informatie is beschikbaar:

Resultaten (New)

Momenteel wordt gewerkt aan de interpretatie van de resultaten. Enkele plots van de eerste resultaten zijn te vinden in de volgende directories

Resultaten klimaat experiment

Resultaten Sea-level experiment

De gegevens in deze directory zijn bewerkte gegevens. De originele GPS en motion sensor metingen van iedere seconde, zijn gefilterd en omgezet in gemiddelde metingen over een interval van 10 minuten en de variatie van de metingen gedurende dat 10 minutens interval. De variatie noemen we RMS (Root Mean Square); in Nederlands heet dit empirische standard afwijking. In deze directory vindt je plots van

hell_[start]_[end].png
ellipsoidische hoogte (nog niet gecorrigeerd voor helling) [hell] uit GPS en uit EGM96 geoide model, standard afwijking volgens GPS [std] en empirische standard afwijking [rms], snelheid [SOG] en koers [COG]
prhsum_[start]_[end].png
pitch, roll en heave met empirische standard afwijking gedurende een 10 minuten interval
geoid*.png, *.kml, *.ppt
Geoide plots, Google Earth KML file (alleen tot Panama), presentaties
De standard afwijking van GPS is die volgens het system zelf wordt berekend. Duidelijk is te zien wanneer de ontvanger wordt geinitialiseerd na een signaal onderbreking (hoge standard afwijking). De empirische standaard afwijking (RMS)is uit de metingen zelf berekend; deze is gelijk of hoger dan de standaard afwijking uit het GPS systeem zelf omdat de empirische standaard afwijking ook beinvloed wordt door de vertikale beweging van het schip o.i.v. de golven gedurende 10 minuten.

Binnenkort worden meer resultaten toegevoegd en verdere tekst en uitleg.

For more information or questions concerning the School at Sea data server contact Hans van der Marel.